Usikre sosialiteter

I en av bøkene jeg holder på å lese til eksamenen i Pedagogikk som jeg har i overimorgen, “Rom for barn – rom for kunnskap” (Aasebø og Melhuus, 2005), stor det et lite avsnitt om sosialiteter som fikk meg til å filosofere litt; noe som nærmer seg et av kjernepunktene i både sosiologi og psykologi med tanke på individets tanke om seg selv og samfunnet. De skrev om trygge og utrygge sosialiteter, eller henholdsvis lukkede og åpne. Den trygge sosialiteten vil være den som en finner i “en sfære av en udiskutabel vi-følelse, der en vet at en har en intuitiv kulturell kompetanse som en ikke trenger å konsentrere seg for å lykkes i.” Den utrygge sosialiteten er “i langt større grad preget av improvisasjon og situasjonsforhandlinger. Den utrygge sosialiteten opptrer typisk i kosmopolitiske storbyer, langs handelsruter og i samfunn som gjennomgår raske endringer. Innenfor slik(e) utrygge sosialiteter vil ofte ens oppfatning av seg selv bli satt på prøve.”

Dermed sier de at mennesker i dagens postindustrielle samfunn er mer usikre på seg selv enn mennesker var i det tradisjonelle samfunnet. Det kan jo kanskje virke litt logisk, selv uten mer substansielt bevis. Kanskje har dette noe med Durkheims anomi å gjøre, og det han pekte på som en stor trussel mot det moderne samfunnet, nemlig at folk ikke lenger fant mening i tilværelsen og derfor ville begå kollektivt selvmord. Dessuten vet vi jo i dag at mentale sykdommer blir stadig mer alvorlig i samfunnet. Men er det på grunn av at folk ikke lenger vet hvem de er, eller er det på grunn av at materielle goder ikke lenger er vanskelig å få tak i, og at folk da – i mangel av noe annet å bekymre seg over – blir mentalt syke? Eller kan det også ha noe med å gjøre at samfunnet har blitt mindre preget av sosialt samhold, sympati og nære relasjoner, som mange sosiologer mener?

Som en kommentar til den siste påstanden vil jeg bare si at jeg ikke tror man uten videre kan hevde at samfunnet i dag har blitt kaldere sammenliknet med hva det var før, selv om det har endret seg kvalitativt i menneskers måte å forholde seg på til hverandre.
Men er mennesker likevel mer usikre?

Det var vel lettere å finne sin rolle i samfunnet før, antar jeg. Man ble født inn i en rolle alt etter hvilken familie man ble født inn i, og man ble opplært til å overta faren sitt yrke som fisker eller bonde. Det var sjelden noen tvil i lokalsamfunnet om hvordan en skulle forholde seg til, eller hva man skulle forvente av hverandre.

Men har ikke mennesket alltid lurt på hvem det er? Jeg kan ikke helt forestille meg at det at man hadde et yrke skulle være definerende for hele ens personlighet og alle ens mentale prosesser. Selv om en hadde et yrke en kunne identifisere seg med og skape en rolle ut av, måtte en jo likevel stille seg selv spørsmål om hvordan en skulle forholde seg til ens ektefelle, ens barn og venner, hva en skulle mene om ulike saker og hvilken personlighet en ville vise til folkene rundt seg.
Dette er da etter min mening ganske grunnleggende spørsmål mennesker må stille seg.

Så om folk er mer usikre nå? Kanskje. Jeg tror i så fall det vil ha mye med å gjøre at folk selv må ta mange valg som påvirker livet, i forhold til før, da mye var lagt opp for en. Dessuten er nåtidens misjon om konstruksjon av egen identitet et ideal som kan være forvirrende for mange. Det fins jo så mange identiteter å velge mellom!

Men det er jo en ganske humoristisk å tenke på at alle man forholder seg til i livet, gode venner og tilfeldige bekjente, egentlig bare er fullstendig forvirret i sin personlighet, som små bier som virrer rundt i intet. Sånn sett kan man jo aldri være helt sikre på at man kjenner de man tror man kjenner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s