Klasseskille i abortspørsmål?

I dag leste jeg en artikkel i Vårt Land som fikk meg til å stille grundig spørsmål ved fødsels- og foreldrepengeordningene vi har her til lands.

Når det gjelder abort, kommer det ikke som noen stor overrasskelse på meg at unge kvinner uten fast jobb velger å ta abort i flere av tilfellene enn hva gjelder eldre kvinner med trygg karriere. Det framstår for meg som veldig logisk. Jeg hadde heller ikke hatt lyst til å få barn på nåværende tidspunkt. Men at dagens velferdsordninger kan bidra til å understreke og kanskje forstørre denne forskjellen, har jeg ikke tenkt på før. Ifølge artikkelen vil foreldre som har krav på foreldrepenger kunne få en årslønn på inntil 475.296 mens de er i permisjon. Dette gjelder hvis man har opparbeidet seg retten til disse pengene gjennom å ha jobbet i minst seks måneder på arbeidsstedet sitt før permisjonen. De kvinnene som er så uheldig å ikke ha rett til foreldrepenger, får istedenfor utbetalt en engangsstøtte på 35.263 kr per barn.

35.263 kroner!

Det staten åpenbart legger opp til, er da at kvinner skal være i arbeid. Og det er jo både fint og flott. Men hva med de som ikke er så heldig at de har vært lenge nok i arbeid? De som er under utdanning, eller nettopp er ferdig med utdanningen? Unge kvinner som ikke har rukket å stable en karriere på bena ennå? Det er helt vanvittig at de som faller inn under denne gruppen skal bli “straffet” med å få en liten engangsutbetaling som knapt dekker forbruket i bleier dersom de skulle befinne seg i den situasjon at de er gravid.

Her ser vi en tydelig stratifisering mellom klasselag. De trygge og økonomisk stabile kan slappe av med en rundhåndet donasjon i permisjonen, mens de som har lite eller ingen ting fra før blir stilt overfor valget mellom å føre et lite barn til verden på null økonomisk grunnlag, eller ta abort. Er det virkelig slik det skal være?

Så klart er jeg for å oppmuntre til at kvinner deltar i arbeidslivet, men jeg syns ikke denne formen for økonomisk tvang er på sin plass. velferdsstaten skal jo prøve å utjevne sosiale forskjelle, ikke forstørre de. Her er det åpenbart en stor mangel i systemet. Dersom dette fører til at flere tar abort når de egentlig kunne tenkt seg å la være, syns jeg noe bør endres med dagens ordning. Det er verdt å huske på at selv om Norge ligger blant toppen på fertilitet i vest-Europa, så betyr ikke det at vi ikke likevel står ovenfor store utfordringer når det kommer til å fylle gapene i velferdsstaten ettersom eldrebølgen slår inn for fullt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s