Mer biogassproduksjon i det norske landbruket!

Det er liten tvil om at Norge sine energi- og utslippmål er på kollisjonskurs med hva som faktisk skjer av tiltak i Norge. Generelt sett er det en positiv politisk diskurs omkring større stasning på fornybar energi. Samtidig ser vi at vi er inne i en tid hvor stadig mer ressurser går med til leiting etter olje, noe som resulterer i nye, store oljefunn.

Statoil jubler over oppdagelsene, og påpeker at dette vil sikre mange arbeidsplasser i årene framover. Men hva med klimaet?

Siden 2003 er norske oljeutslipp doblet. Samtidig vet vi at for å prøve å overholde 2-gradersmålet, og forhåpentligvis stagge de verste klimaforandringene, er 3/4 av våre kjente globale fossile energikilder nødt til å bli liggende i bakken. Hvordan kan da Statoil og olje-og energidepartementet forsvare økt oljeutvinning? Hvorfor forsvare arbeidsplasser som bidrar til å ødelegge jorden istedenfor å opprette nye og miljøvennlige arbeidsplasser?

I forsøk på å finne alternativer til fossile energikilder, har det de siste årene blitt fokusert på biodrivstoff som et miljøvennlig alternativ. Norge har et omsetningspåbud på 3,5% biodrivstoff. Det som imidlertid er vanskelig med biodrivstoff, både i Norge og andre deler av verden, er å finne måter å sikre at det er etisk produsert.

Per i dag opplever mange mennesker å miste tilgang på mat og dyrkbar jord fordi jorda blir brukt til å produsere biomasse til biodrivstoffproduksjon. Mange ender altså opp med å miste tilgang til jord og bli sultnere. Dyrking av biomasse til drivstoffproduksjon innebefatter som regel også bruk av GMO’er og store mengder sprøytemidler. Dette fører til en forringelse av det biologiske mangfoldet. Mange viktige genetiske egenskaper går tapt. I tillegg blir folk syke av sprøytemidler, og mange dør også hvert eneste år som følge av forgiftning.

For ikke å snakke om at utslippene man sparer ved å bruke importert biodrivstoff kanskje ikke er så store når man tenker på utslippene som går med til å frakte dette biodrivstoffet fra latin-Amerika eller Afrika. Kanskje vinningen går opp i spinningen?

Men hvorfor, kan man da spørre, gjør ikke Norge mer for å utnytte de ressursene vi allerede har i Norge?

I Norge har vi fremdeles mange bønder som driver med dyrehold. Av kumøkken og eksrementene som kommer fra dyra, kan man lage helt ren, anvendelig og kjempemiljøvennlig biogass!

Norge har et uttalt mål om å satse mer på biogassproduksjon. Likevel henger vi etter land som f.eks Sverige på dette området, noe du kan lese mer om f.eks her. 

Det er riktig at vi har begynt å resirkulere matavfall i større grad for å produsere biogass; for eksempel er snart hele Oslo med på resirkuleringsordningen nå. Men hvor er biogassanleggene som bønder kan benytte seg av for å gjøre kumøkka si om til miljøvennlig energi?

Biogass er vanvittig anvendelig. Man kan bruke det til oppvarming, nedkjøling, matlaging og elproduksjon. Og dersom man renser og komprimerer den, kan den brukes til drivstoff for både skip, biler, busser og andre kjøretøy. Og det bidrar ikke til klimagassutslipp!

Tenk deg dette: Bønder rundt om i Norge samler sammen gjødselen de får fra dyra sine. De samler det på lasteplanet og kjører det til det kommunale biogassanlegget. Etter produksjonen får de restene av gjødsla igjen. Denne er faktisk mer raffinert enn før den kom til anlegget. Næringsstoffene er frigjort og er mer tilgjengelig for plantene. Lukten er mindre, og ugressfrøene er blitt ødelagt i prosessen. Man har altså både biogass og bedre gjødsel tilbake. Vinn vinn!

Herfra kan bonden ta med seg gjødselen hjem igjen, og bruke den på åkrene med god samvittighet. I tillegg kan han velge å ta med biogass til gårdsbruket sitt, eller gi det videre mot at han får kompensasjon gjennom en bio/miljøordning som skal oppmuntre til miljøvennlige handlinger og fornybar energiproduksjon. Hvis du tenker deg at alt av matavfall og avfall fra fiskerinæringen også kan gå med i slik produksjon, sitter vi i Norge på ressurser til å skape masse miljøvennlig, kortreist og etisk energi! Er det ikke fantastisk? Da kunne vi i tillegg ha sluttet å importere etisk betenkelig biodrivstoff, og heller latt fattige land få lov til å produsere dette for seg selv istedenfor oss.

Hvorfor henger de norske politikerne etter? Norge er vanvittig rikt, og har mulighet til å gjennomføre dette. Det det mangler på er politisk vilje.

Oljeindustrien har utrolig mye makt, og styrer mye av energidiskursen. Hvorfor tror du ingenting skjer? Sannsynligvis fordi det ikke er i oljepampenes interesse at folk skal slutte å bruke olje. Så lenge folk tjener grassalt med penger på å selge olje, hvorfor skal man da gå over til å produsere noe som er like bra, men som også sparer miljøet?

Profitt. Det er det det handler om. Så lenge noen kan tjene store raske penger, betyr det ingenting at miljøet blir ødelagt, at folk mister livsgrunnlaget sitt, og at Norge bidrar til vanvittige utslipp. Det er på tide å våkne opp. Vi har andre alternativer. Det vi mangler er politikere med mot til å satse, og mot til å stå opp mot de som tjener mest her i landet, på folket sine vegne.

 

 

Hva vil du ha?

Mer forurensning?

 

 

 

 

 

 

 

Eller biogasstraktor?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s